Doel en Beleid

Niet van toepassing

Missie

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. 

Leergeld biedt deze kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, de mogelijkheid om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Nu meedoen is straks meetellen!

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen (tot 130% van de bijstandsnorm) in de gemeenten Haarlem en Zandvoort te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Wij streven er naar om ieder jaar meer aanvragen te behandelen en hiermee kinderen in Haarlem en Zandvoort te helpen:

  • 2020: hulp aan 372 kinderen (met 439 aanvragen)
  • 2021: hulp aan 577 kinderen (met 746 aanvragen)
  • 2022: hulp aan 1125 kinderen (met 1764 aanvragen)

Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort wil haar doelstelling bereiken door zich te richten op een drietal strategische subdoelen:

  1. Directe hulpverlening aan kinderen;
  2. Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties;
  3. Signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en richting de landelijke Leergeld Vereniging.

Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een viertal instrumentele doelen te onderscheiden die een voorwaarde zijn voor het behalen van de strategische doelen. Het zijn de prioriteiten van Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort voor de komende jaren. Het gaat daarbij om:

  1. Het genereren van (lokale) inkomsten;
  2. Bevordering van de lokale naamsbekendheid;
  3. Versterking van de interne organisatie;
  4. Uitwisseling van good practices met andere Leergeld Stichtingen.