Jaarverslagen en ANBI

Niet van toepassing

Hier laten we de resultaten van de afgelopen jaren zien. 

Hieronder vind je onze jaarverslagen en jaarrekeningen sinds de oprichting van Leergeld Haarlem Zandvoort in 2018 tot heden. 

RSIN: 858233307

ANBI-status

Leergeld Haarlem - Zandvoort beschikt over de ANBI status.

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat we geen winstoogmerk hebben en dat minimaal 90 procent van het geld ten goede komt aan het ‘algemeen nut’. De ANBI status heeft als donateur het voordeel dat je bij belastingaangifte de gift kan aftrekken van de belasting. Dit regel je op de volgende manier:

  1. Download hier de overeenkomst voor een aftrekbare periodieke gift.
  2. Vul zowel het exemplaar voor de schenker (pagina 1-2) als het exemplaar voor de ontvanger (pagina 3-4) in en mail deze naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl.
  3. Wij kennen dan een transactienummer toe en laten beide exemplaren van de overeenkomst ondertekenen door onze penningmeester. Vervolgens zorgen we ervoor dat je het volledig ingevulde en ondertekende exemplaar voor de schenker retour ontvangt voor je eigen administratie.