Het kind staat centraal

Niet van toepassing

Sinds 2019 werkt Nine als vrijwilliger-intermediair bij Leergeld. De intermediair bezoekt de gezinnen die een aanvraag bij Leergeld doen en brengt de hulpvraag in kaart. Wat motiveert haar om bij Leergeld te werken?

Het grootste gedeelte van haar werkzame leven werkte Nina in de zorg. De laatste twaalf jaar was zij indicatiesteller voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Voor deze organisatie deed zij veel huisbezoeken. Nu is deze werkervaring nuttig voor het werk dat ze bij Leergeld doet. Nine vertelt over haar ervaringen en wat haar motiveert om zich voor Leergeld in te zetten:

“De doelstelling van Leergeld: kinderen staan centraal en meedoen is het doel, vind ik erg belangrijk. De kwetsbaarheid van kinderen die in armoede opgroeien, motiveert mij om me hiervoor in te zetten als vrijwilliger.

De afgelopen jaren heb ik geleerd om niet gelijk te oordelen over de impact van armoede en schulden op een gezinsleven. Armoede kan vele gezichten hebben.

Ik word blij als een gesprek met ouders fijn verloopt, dankbaar als ik merk hoe open ze zijn in het delen van hun zorgen en problemen en blij als we een aantal van die zorgen weg kunnen nemen, zodat de kinderen zich kunnen ontplooien en zich geen buitenbeentje voelen.

Voor de toekomst hoop ik dat men het belang van Leergeld blijft zien en ondersteunen door financiële bijdragen of zich in te zetten als vrijwilliger.”